Regime 2010 - 2016

Regime 2010 - 2016

De naam Octrooibox is vanaf januari 2010 veranderd in Innovatiebox en is van toepassing op voordelen (lees: winsten) die zijn voortgekomen uit octrooien of uit WBSO-projecten. Hierbij worden vanaf 2010 voordelen uit octrooien en WBSO-projecten gelijk behandeld. Ook is het plafond van de boxruimte (4 maal voortbrengingskosten) komen te vervallen.
Een andere verruiming betreft de verlaging van het boxtarief van 10% naar 5%. Hierdoor mogen alle voordelen die in de box vallen, worden belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%!

Met ingang van 2011 is het voordeel van de Innovatiebox (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi. Tot dusver goldt als eis dat de Innovatiebox pas van toepassing is na de verlening van het octrooi.
Uiteraard blijft de WBSO-verklaring ook geldig als formeel bewijs dat een bedrijf innovatief is.

Nieuw vanaf 2013: De forfaitaire innovatiebox
Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om naast het “normale traject” om in aanmerking te komen te komen voor de innovatiebox, gebruik te maken van het zogenaamde innovatiebox MKB-forfait. Dit forfait is een vereenvoudigde innovatieboxmethode en vooral bedoeld voor het MKB. Zo is het mogelijk op verzoek 25% van de winst aan te merken als innovatiewinst. Dit vastgestelde bedrag (forfaitair) bedraagt maximaal € 25.000. Voor dit deel van de winst geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20% of 25%. Ondernemers kunnen voor een periode van drie jaar de innovatieboxvoordelen op deze eenvoudige wijze bepalen. Na deze periode moet worden bepaald of de onderneming nog steeds kwalificeert voor de innovatiebox, bijvoorbeeld door in het bezit te zijn van een WBSO-verklaring.
Ook in 2015 kunt u gebruik maken van deze forfaitaire innovatiebox.  Terug naar boven
 
klik hier voor meer informatie
Over de Innovatiebox Regime 2008 Regime 2009 Management summary WBSO en de Innovatiebox Rekenvoorbeelden Meer informatie? Contact Nieuws Octrooibox versus Innovatiebox Regime 2010 t/m 2016 Disclaimer Home Literatuur / downloads Regime 2017 en 2018