Over de Innovatiebox

Over de Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Voordelen die in de box vallen worden belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%. In 2017 is er € 625 miljoen beschikbaar voor de Innovatiebox.

De Innovatiebox geldt vanaf 1 januari 2010 en is van toepassing op voordelen (lees: winsten) die zijn voortgekomen uit octrooien of uit WBSO-projecten. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor de toepassing van de Innovatiebox.
Een optimale benutting van de Innovatiebox is niet eenvoudig. Eén van de redenen hiervoor is dat de wetgeving een aantal kernbegrippen zoals "S&O-activum" en "innovatiewinst" niet expliciet gedefinieerd heeft. Overleg met de Belastingdienst is praktisch gezien een noodzakelijke stap. Alvorens een dergelijk overleg aan te gaan is het van belang uw mogelijkheden goed in te schatten.

De Innovatiebox is wettelijk omschreven in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. De volledige wettekst hiervan kunt u vinden onder de knop Downloads.

Deze website heeft tot doel informatie te geven die kan bijdragen aan de optimale toepassing van de Innovatiebox. De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox. (Elders op deze site is de Octrooibox faciliteit zoals deze geldt voor de periode 2007- 2009 nader uitgelegd.)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.  Terug naar boven
 
klik hier voor meer informatie
Over de Innovatiebox Regime 2008 Regime 2009 Management summary WBSO en de Innovatiebox Rekenvoorbeelden Meer informatie? Contact Nieuws Octrooibox versus Innovatiebox Regime 2010 t/m 2016 Disclaimer Home Literatuur / downloads Regime 2017 en 2018