Over de Innovatiebox

Over de Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Voordelen die in de box vallen worden belast tegen een effectief tarief van 7% in plaats van het toptarief van 20-25%.
 

Innovatiebox: wanneer toepasbaar?


De Innovatiebox geldt vanaf 1 januari 2010 en is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien of WBSO-projecten. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor de toepassing van de Innovatiebox.

Een optimale benutting van de Innovatiebox is niet eenvoudig. Eén van de redenen hiervoor is dat de wetgeving een aantal kernbegrippen zoals "S&O-activum" en "innovatiewinst" niet expliciet gedefinieerd heeft. Overleg met de Belastingdienst is praktisch gezien een noodzakelijke stap. Alvorens een dergelijk overleg aan te gaan is het van belang uw mogelijkheden goed in te schatten.
 

Voorwaarden Innovatiebox 2019

  • U heeft zelf het immateriële activum ontwikkeld. Hier is een S&O-verklaring voor afgegeven en/of u heeft hiervoor een octrooi verkregen.
  • De winst die u met het activum behaalt is voor ten minste 30% het gevolg van de eigen innovatie.
De Innovatiebox is wettelijk omschreven in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. De volledige wettekst hiervan kunt u vinden onder de knop Downloads.

Deze website heeft tot doel informatie te geven die kan bijdragen aan de optimale toepassing van de Innovatiebox. De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox. (Elders op deze site is de Octrooibox faciliteit zoals deze geldt voor de periode 2007- 2009 nader uitgelegd.)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de specialisten van Hezelburcht.  Terug naar boven
 
klik hier voor meer informatie
Over de Innovatiebox Regime 2008 Regime 2009 Management summary WBSO en de Innovatiebox Rekenvoorbeelden Meer informatie? Contact Nieuws Octrooibox versus Innovatiebox Regime 2010 t/m 2016 Disclaimer Home Literatuur / downloads Regime 2017 en 2018