WBSO en de Innovatiebox

WBSO en de Innovatiebox

Relatie met de WBSO subsidie

Om voor de Innovatiebox (of de voorganger Octrooibox) in aanmerking te komen is het van belang dat er immateriële activa zijn gevormd die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO project. De WBSO-regeling, ook wel S&O-afdrachtvermindering genoemd, verleent subsidie voor innovatiegerelateerde werkzaamheden zoals:
  • ontwikkeling van fysieke producten (productontwikkeling),
  • ontwikkeling van fysieke processen,
  • ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur,
  • technisch onderzoek gericht op het verbeteren van processen of programmatuur. 

WBSO, paspoort voor de Innovatiebox 

Een WBSO beschikking (formeel S&O-verklaring) wordt afgegeven door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) www.rvo.nl (vóór 2014 Agentschap NL en vóór 2010 SenterNovem geheten). Bedrijven kunnen alleen gebruik maken van de Innovatiebox met het juiste toegangsbewijs; een WBSO beschikking óf een geldig octrooi. Afgezien van het directe subsidievoordeel biedt de WBSO beschikking dus toegang tot de Innovatiebox faciliteit.  Terug naar boven
 
klik hier voor meer informatie
Over de Innovatiebox Regime 2008 Regime 2009 Management summary WBSO en de Innovatiebox Rekenvoorbeelden Meer informatie? Contact Nieuws Octrooibox versus Innovatiebox Regime 2010 t/m 2016 Disclaimer Home Literatuur / downloads Regime 2017 en 2018