Regime 2008 (Octrooibox)

Regime 2008 (Octrooibox)

De Octrooibox is de voorloper van de Innovatiebox. Vanaf het jaar 2007 is de Octrooibox van toepassing op winsten uit octrooien. Vanaf 2008 is de Octrooibox ook van toepassing op winsten die voortvloeien uit WBSO-projecten (formeel S&O-activa). Voordelen die in de Octrooibox vallen, worden in 2008 belast tegen een effectief tarief van 10% in plaats van het toptarief van 25,5%.

Voordelen uit octrooien

In de Octrooibox vallen voordelen (lees: winsten) uit immateriële activa die zijn voort gekomen uit een octrooi. Voordelen zijn bijvoorbeeld royalty's en verkoopwinsten. Het Octrooiboxtarief van 10% is van toepassing op deze "voordelen" voor zover deze uitgaan boven de voortbrengingskosten. Voortbrengingskosten zijn die kosten die nodig zijn om het immateriële activum tot stand te brengen.

Per jaar kan een Octrooiboxruimte worden gecreëerd van maximaal vier maal het bedrag van de voortbrengingskosten. De resterende boxruimte en de boxdrempel worden jaarlijks door de belastinginspecteur bij beschikking vastgesteld. 

Voordelen uit S&O-activa

Met ingang van 2008 geeft ook de S&O/WBSO-verklaring toegang tot de Octrooibox. Het Octrooiboxtarief van 10% is van toepassing op voordelen uit S&O-activa voor zover deze uitgaan boven de voortbrengingskosten (= drempel). Met S&O-activa wordt bedoeld de technische kennis die door het speur- en ontwikkelingswerk is verkregen en als een immaterieel bedrijfsmiddel beschouwd kan worden.
De boxruimte voor S&O-activa is gelimiteerd: Per jaar kan maximaal € 100.000 aan voortbrengingskosten worden opgevoerd
.
De te creëren boxruimte bedraagt daarom maximaal € 400.000 per jaar (= 4 maal de voortbrengingskosten).

De resterende boxruimte en de boxdrempel (= in te lopen voortbrengingskosten) worden elk jaar door de belastinginspecteur bij beschikking vastgesteld. Het maximale belastingvoordeel bedraagt € 62.000 per belastingplichtige per jaar.

De keuze voor toepassing van de Octrooibox moet jaarlijks worden gemaakt.

In 2009 en 2010 geldt een ander regime. lees verder > 

 Terug naar boven
 
klik hier voor meer informatie
Over de Innovatiebox Regime 2008 Regime 2009 Management summary WBSO en de Innovatiebox Rekenvoorbeelden Meer informatie? Contact Nieuws Octrooibox versus Innovatiebox Regime 2010 t/m 2016 Disclaimer Home Literatuur / downloads Regime 2017 en 2018